MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN MAL/HİZMET
1.1 SATICI BİLGİLERİ
SATICI Unvanı: KADIKÖY ENGLISH COUINCIL İNGİLİZCE DİL KURSLARI LTD.ŞTİ. 
MERSİS No:
Adres: Osmanağa Mah. Nal Sok. No:11/11 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0216 414 21 21
Web-adresi: https://englishcouncil.com.tr

E-Mail: online@englishcouncil.com.tr

1.2 TÜKETİCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Firma:
TC Kimlik No:

E-mail:
Adres: 

1.3 MALIN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
TÜKETİCİ, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen kişiler için hazırlanmış ve ancak yalnızca internet üzerinden erişilebilen online canlı dersler, ders videoları, online ünite değerlendirme testleri, online ara kur ve online kur bitirme sınavları, online ödevler, online eğitim materyalleri niteliğindeki bir “Online İngilizce Eğitimi” malını/hizmetini satın almıştır. Satın alınan malın/hizmetin diğer özellikleri ve kullanım koşulları “https://englishcouncil.com.tr” web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları sayılan süreli erişim son kullanıcı lisans sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

 
MADDE 2: KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu; TÜKETİCİ’nin SATICI’ya ait “https://englishcouncil.com.tr” web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3’te belirtilen, malın/hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
TÜKETİCİ, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda malı/hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve TÜKETİCİ adına gönderilecek mal/hizmet bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

 
MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu Sözleşme TÜKETİCİ ve SATICI arasında, TÜKETİCİ tarafından internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişin oluşturulması, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Süreli Erişim Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu malın/hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı, kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelediğinin, okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası TÜKETİCİ’nin mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

 

Tüm bu işlemlerden sonra siparişe ilişkin olarak ödeme yapılması gerekir. İşbu Sözleşme, TÜKETİCİ tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.
 
MADDE 4: MAL/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ
TÜKETİCİ, satın aldığı “Online İngilizce Eğitimi” malı/hizmeti ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyarak onaylaması ve satış  sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip TÜKETİCİ adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan “Online İngilizce Eğitimi” malı/hizmeti ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarla TÜKETİCİ’nin adına oluşturulacak kullanıcı adı ve parola ile internet erişimine açılacak ve bu anda mal/hizmet TÜKETİCİ’ye teslim edilmiş olacaktır. Online olarak satın alınan mala/hizmete ek olarak TÜKETİCİ’nin basılı materyaller de satın almış olması halinde basılı materyallerin TÜKETİCİ’ye teslimi anında mal teslim edilmiş olacaktır.
Satın alınan malın/hizmetin özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir.
 
MADDE 5: TÜKETİCİNIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
TÜKETİCİ, madde 1.3’te belirtilen satın almış olduğu malı/hizmeti satın almadan önce mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir.

TÜKETİCİ, söz konusu malı/hizmeti satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. Şikâyet ve taleplere SATICI teknik ekibi tarafından en kısa sürede cevap verilecektir.

TÜKETİCİ, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, Mesafeli Sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken unvan, adres, iletişim bilgileri, siparişi verilen mala/hizmete ait temel özellikler, malın/hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olmaktadır.

TÜKETİCİ, internet sitesinde siparişi onaylamakla sözleşmeye konu mal/hizmet bedelini ve varsa teslimat masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

TÜKETİCİ, satın aldığı malı/hizmeti tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve her bir malın/hizmetin (üçüncü taraflarca temin edilen mal ve hizmetler dahil) web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, dijital içeriğe sahip malı/hizmeti kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

TÜKETİCİ’nin satın aldığı malı/hizmeti kullanabilmesi için bilgisayarında/tabletinde/cep telefonunda üçüncü taraflarca temin edilen programı/uygulamayı kurması, online canlı ders yapılmasına yeterli olacak hız ve kalitede internet bağlantısı bulunması gerekir.
 
MADDE 6: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
 
SATICI, üçüncü taraflarca temin edilen mal ve hizmetler hariç, kendisi tarafından sunulan mal/hizmet ile sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu malın/hizmetin ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur.

SATICI, söz konusu mal/hizmet ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç maldan yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Malın/hizmetin sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkânsız olduğunu TÜKETİCİ’ye makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. Hizmetin SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması ve hizmetin durdurulmasından sonra SATICI, bu tarihe kadar ifa edilen hizmetin ücretini hesaplayıp toplam ödemeden mahsup ettikten sonra ifa edilemeyen hizmetin ücretini TÜKETİCİ’ye en geç 14 (on dört) gün içinde tek seferde iade eder.

SATICI ayrıca söz konusu mal/hizmet ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri “https://englishcouncil.com.tr” resmî web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm TÜKETİCİ’lere duyurmakla yükümlüdür.

SATICI, işbu sözleşme ile düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi 3 (üç) yıl boyunca saklamak zorundadır. SATICI, işbu madde uyarınca saklamakla yükümlü olduğu tüm bilgi ve belgeleri TÜKETİCİ’nin kendisine belirttiği e-mail adresine ayrıca iletecektir.

SATICI, mal/hizmet ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, malın TÜKETİCİ tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
SATICI, mal ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: GENEL HÜKÜMLER

SATICI, malı/hizmeti haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak kullanıma amade olduğunu TÜKETİCİ’ye garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Malın/hizmetin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları TÜKETİCİ’nin sorumluluğunda olup, malın/hizmetin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya TÜKETİCİ’nin sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, TÜKETİCİ’nin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onaylamasını müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile SATICI tarafından TÜKETİCİ’nin satın alma işlemini yaptığı Kullanıcı Adına sağlanır. TÜKETİCİ, Sözleşmeye konu mal/hizmeti sadece işbu Sözleşmede tanımlanan Kullanıcı Adı ve Şifresi ile kullanabilir ve SATICI tarafından sağlanan sair hizmetlerden faydalanabilir.

Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka tarafından ödeme iptal edilir ise SATICI malın teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ya da hizmeti sağlayamaz ise, durumu TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini veya teslimatın ve hizmetin sağlanmasının mücbir sebep durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü para iadesi, tek seferde yapılacaktır. Ancak ilgili tutarın bankaya iadesinden sonra, paranın TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından TÜKETİCİ hesabına yansıtılmasının ilgili bankadan kaynaklanan sebeplerle uzayabileceğini veya taksitler halinde kredi kartına iade edilebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 8: MALIN/HİZMETİN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme “https://englishcouncil.com.tr” web sitesinde belirtilen ve ön bilgilendirme formunda açıklanan ve satın alınan online malın/hizmetin bitiş tarihine kadar süre için geçerlidir. Malın/Hizmetin Bedeli Peşin: ……………………..TL (KDV Dahil)
Bu bedel, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.
Havale/Eft Yolu İle ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın/hizmetin bedelinin SATICI’nın “https://englishcouncil.com.tr” web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.
Kredi Kartı İle Ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın/hizmetin bedelinin SATICI’nın “https://englishcouncil.com.tr” web sayfası üzerinde yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, malın/hizmetin bedeli yetkili elektronik ödeme firması tarafından tahsil edilmektedir.
 
MADDE 9: CAYMA HAKKI 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki mal, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 10: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI
TÜKETİCİ, işbu sözleşmenin tarafı olan SATICI’nın ve SATICI’nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir. TÜKETİCİ, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

SATICI, TÜKETİCİ’nin satın aldığı mal/hizmetin online olarak ifası için üçüncü taraflarca temin edilen mal ve hizmetler ile online program ve uygulamalar dahil olmak üzere TÜKETİCİ’nin kişisel bilgilerini, eğitsel bilgilerini, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, TÜKETİCİ’nin güvenliğini ihlal etmeden kullanabilir.

SATICI TÜKETİCİ’nin kişisel bilgilerini, eğitsel bilgilerini, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini  yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşabilir.

SATICI, TÜKETİCİ’nin kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, TÜKETİCİ güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir, kullanıcının sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’den talep edebilir.

MADDE 11: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ
İşbu Sözleşme malın/hizmetin ön bilgilendirme kısmında yer alan kullanım koşullarına göre sona erer.
SATICI, TÜKETİCİ’nin iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu malı/hizmeti TÜKETİCİ’ye sunmaktan vazgeçebilir ve sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, TÜKETİCİ’nin varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel erişim hesabına göre kendisine iade edilecek olup, TÜKETİCİ’nin bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 12: YETKİLİ MAHKEME
Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, TÜKETİCİ’nin malı/hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. TÜKETİCİ şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.


MADDE 13: YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak TÜKETİCİ tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda TÜKETİCİ sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.
Sözleşmenin bir örneği TÜKETİCİ tarafından belirtilen işbu Sözleşme’nin madde 1.2’sinde yer alan e-posta adresine TÜKETİCİ tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.