SÜRELİ ERİŞİM SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR VE TANIMLAR

https://englishcouncil.com.tr web sitesi ile satışı gerçekleştirilen ve LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın kullanımına sunulan ONLİNE EĞİTİM’e ait işbu Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), KADIKÖY ENGLISH COUNCIL İNGİLİZCE DİL KURSLARI LTD. ŞTİ. (bundan böyle “LİSANS VEREN” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme’de KULLANICI ifadesi 1.2. maddesinde bilgileri yer alan gerçek ya da tüzel kişiyi işaret etmektedir.)

 

Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’NIN bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun ONLİNE EĞİTİM’i fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

 

LİSANS VEREN’in sağlayacağı ve ancak yalnızca internet üzerinden erişilebilen online canlı dersler, ders videoları, online değerlendirme testleri, online ara kur ve online kur bitirme sınavları, online ödevler, online eğitim materyalleri, online performans değerlendirmeleri, online sınav sonuçları niteliğindeki “Online İngilizce Eğitimi” ürün ve/veya içerikleri ile LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın kullanımına/erişimine sunulan ve üçüncü taraflardan lisanslı olarak temin edilerek, LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın erişim ve kullanımına sunulan ürünler, içerikler, programlar ve uygulamaların hepsi bunda sonra kısaca ONLİNE EĞİTİM olarak anılacaktır.

 1.1 LİSANS VEREN:

Unvanı: KADIKÖY ENGLISH COUINCIL İNGİLİZCE DİL KURSLARI LTD.ŞTİ. 
Adres: Osmanağa Mah. Nal Sok. No:11/11 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0216 414 21 21
Web-adresi: https://englishcouncil.com.tr

E-Mail: online@englishcouncil.com.tr

1.2. KULLANICI:

Adı Soyadı:
Firma:
TC Kimlik No:

E-mail:
Adres: 

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, LİSANS VEREN’in sağlayacağı ve ancak yalnızca internet üzerinden erişilebilen online canlı dersler, ders videoları, online değerlendirme testleri, online ara kur ve online kur bitirme sınavları, online ödevler, online eğitim materyalleri, online performans değerlendirmeleri, online sınav sonuçları niteliğindeki “Online İngilizce Eğitimi” ürün ve/veya içeriklerinin fikri mülkiyet haklarının LİSANS VEREN’e ait olması ve eser korumasına tabi olarak ve LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın kullanımına/erişimine sunulan ve üçüncü taraflardan lisanslı olarak temin edilerek,  fikri mülkiyet hakları üçüncü taraflara ait olan ürün ve/veya içeriklerin eser korumasına tabi olarak, LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın erişim ve kullanımına, süreli erişim ve son kullanıcı lisansı ile verilmesinin kurallarını içermektedir.

 SÖZLEŞME TARİHİ

https://englishcouncil.com.tr web sitesinde yer alan “Lisans Sözleşmesini okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

https://englishcouncil.com.tr web sitesindeki satın alma sayfasında satın alma işlemi sırasında sayfadaki onay kutusu işaretlediğinde ve devam butonuna basıldığında işbu sözleşmedeki tüm maddelerin okunduğunun, bilgilerin incelediğinin ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası TÜKETİCİ’nin mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

 

 1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşmenin internet ortamında yukarıdaki şekilde akdedilmesinden sonra işbu sözleşmenin 2. maddesindeki sözleşme konusu ONLİNE EĞİTİM, LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın erişimine açılacaktır.

 

LİSANS VEREN tarafından KULLANICI’nın mail adresine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile KULLANICI’nın ONLİNE EĞİTİM’e erişmesi; bu sözleşmeyi okumuş olduğunu, kapsamını anladığını ve hükümlerini elektronik ortamda kabul ve beyan ettiği anlamındadır.

 

KULLANICI’nın onay verdiği işbu sözleşme ayrıca satın alma işlemi esnasında beyan ettiği elektronik posta adresine de postalanacaktır. İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

KULLANICI’nın son kullanıcı lisansına süreli erişim hakkını elde ettiği ONLİNE EĞİTİM’in özellik ve Kullanımı ve Hizmet Şartları https://englishcouncil.com.tr web sitesinde ve üçüncü tarafların web sitelerinde yer almakta olup; işbu sözleşmenin KULLANICI tarafından onaylanarak kabul edilmesi ile KULLANICI, ONLİNE EĞİTİM’in özellik ve lisans haklarının kapsamını da ilgili adreslerden ulaşarak okuduğunu ve onayladığını kabul etmiş sayılacaktır.

 

ONLİNE EĞİTİM’e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğunda olup; KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr web sitesinde belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde işbu sözleşme konusu lisansı kullanabileceğini, gerekli donanımı temin yükümlülüğünün KULLANICI’ya ait olduğunu; LİSANS VEREN’in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan ve/veya iade talebinden LİSANS VEREN’in sorumlu olmayacağını KULLANICI beyan ve kabul etmiştir.

 

LİSANS VEREN, önceden haber vermeksizin işbu Süreli Erişim Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. https://englishcouncil.com.tr adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile KULLANICI bağlı olduğunu beyan ve kabul etmiştir.

 

KULLANICI, işbu sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan ONLİNE EĞİTİM’e süreli erişim son kullanıcı lisansı hakkını elde etmiştir. Süreli erişim son kullanıcı lisansı hakkı; bir e-eğitim ürünü ve hizmeti olan ONLİNE EĞİTİM’e bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişim olanağı sağlamaktadır. Söz konusu özellikler ve kullanım koşulları https://englishcouncil.com.tr web sitesinde ve üçüncü tarafların web sitelerinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

 

 1. LİSANS VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

LİSANS VEREN, https://englishcouncil.com.tr web sitesindeki link’ler,  https://englishcouncil.com.tr web sitesi  üzerinden satın ONLİNE EĞİTİM’in kullanımı için ulaşılan üçüncü taraflara ait web sitelerindeki link’ler  sadece referans kolaylığı nedeniyle LİSANS VEREN tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında LİSANS VEREN’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

KULLANICI, LİSANS VEREN’in ve/veya LİSANS VEREN’in grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım, pazarlama ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve bunlara muvafakat etmektedir. KULLANICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile LİSANS VEREN’e ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde LİSANS VEREN tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

 

LİSANS VEREN, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

 1. ONLİNE EĞİTİMİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi:

LİSANS VEREN tarafından ya da LİSANS VEREN ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi LİSANS VEREN, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya LİSANS VEREN’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. LİSANS VEREN tarafından erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İşbu sözleşme hiçbir şart ve surette kullanıcıya içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.2 Lisans Hakkı:

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir.

5.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler:

KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr web sitesinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

 

KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr web sitesinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’in hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, videoları, online canlı dersleri, ders videolarını, online değerlendirme testlerini, online ara kur ve online kur bitirme sınavlarını, online ödevleri, online eğitim materyallerini, online performans değerlendirmelerini, online sınav sonuçlarını bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez, kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

 

KULLANICI, işbu sözleşme ile tanınan münferit erişim hakkını, LİSANS VEREN’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz.

 

KULLANICI, süreli erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

 

Şahsi erişim lisansı elde edilen ONLİNE EĞİTİM’in KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

 

KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’i kullandığı web sitelerine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, üçüncü kişilerin LİSANS VEREN’in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz.

 

KULLANICI’nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilgi gizli bilgi olup; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

 

KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ve süreli erişim lisansı elde ettiği ONLİNE EĞİTİM’i, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

 

KULLANICI’nın, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde LİSANS VEREN işbu sözleşmeyi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı LİSANS VEREN’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

KULLANICI, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’i ve tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu sözleşme uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, LİSANS VEREN’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, LİSANS VEREN’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve LİSANS VEREN’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

KULLANICI https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’i satın aldığı ya da işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, işbu sözleşme’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, LİSANS VEREN’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

 1. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI:

LİSANS VEREN, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’i “olduğu gibi satış” esasları dahilinde sunmakta ve satın alınan ONLİNE EĞİTİM için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. LİSANS VEREN üçüncü taraflara ait içerik ve ürünlerin içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

LİSANS VEREN, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, LİSANS VEREN, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

LİSANS VEREN, KULLANICI’nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir.

 

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan LİSANS VEREN sorumlu değildir.

 

https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM KULLANICI’nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICI’nın tercihine sunulmuştur. 

 

https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’in kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan LİSANS VEREN sorumlu değildir.

 

Her durumda, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, LİSANS VEREN’in işbu sözleşmenin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

LİSANS VEREN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, https://englishcouncil.com.tr web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER:

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, LİSANS VEREN’in işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar LİSANS VEREN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için LİSANS VEREN’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, LİSANS VEREN’in kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 1. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’i satın alma işlemi sırasında KULLANICI tarafından LİSANS VEREN’e verilen veya sonrasında verilecek bilgiler doğrultusunda LİSANS VERİLEN tarafından KULLANICI’ya verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’e KULLANICI adına erişimden LİSANS VEREN sorumlu değildir.

 

https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’e erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak LİSANS VEREN’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI, LİSANS VEREN’den zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. LİSANS VEREN’in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin LİSANS VEREN Gizlilik Politikası https://englishcouncil.com.tr/gizlilik-ve-kisisel-veri-politikası adresindedir.

 

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ:

https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM ve işbu sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa,

KADIKÖY ENGLISH COUINCIL İNGİLİZCE DİL KURSLARI LTD.ŞTİ. 
Adres: Osmanağa Mah. Nal Sok. No:11/11 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon (Müşteri Hizmetleri): 0216 414 21 21
Web-adresi: https://englishcouncil.com.tr

E-Mail: online@englishcouncil.com.tr 

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER:
  11.1 Sözleşme’nin Devri:

KULLANICI işbu sözleşme’yi ve işbu sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, LİSANS VEREN’in işbu sözleşme kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

 

11.2 Yazılı Feragat:

LİSAN VEREN, işbu sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu sözleşmede yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu sözleşme kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

11.3 Kısmi Geçersizlik:

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla işbu sözleşmenin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, SEBİT bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu sözleşmede belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin sözleşmeden ayrı tutulmasına ve sözleşmenin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ:

KULLANICI https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın aldığı ONLİNE EĞİTİM’i kullandığı ya da işbu sözleşmeyi satın alma sırasında kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

 

Sözleşmenin bir örneği KULLANICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme’nin madde 1.2’sinde yer alan e-posta adresine KULLANICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.

 

İşbu sözleşme, (a) KULLANICI’nın https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’i kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın LİSANS VEREN ile arasındaki Mesafeli Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Süreli Erişim Son Kullanıcı Lisans hakkı haricinde başta yasaklı eylemler olmak üzere niteliği gereği sözleşmeden bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümleri sözleşmenin feshinden veya sonlanmasından bağımsız olarak KULLANICI yönünden bağlayıcıdır. 

KULLANICI’nın, sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda,

LİSANS VEREN’in işbu sözleşmeyi derhal feshetmek ve KULLANICI’nın https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’e erişimini/kullanımını ve işbu sözleşmede tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, LİSANS VEREN isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde sözleşmenin feshedileceğini KULLANICI’ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda LİSANS VEREN yazılı bildirimiyle, işbu sözleşmeyi feshedebilir. LİSANS VEREN, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın işbu sözleşmeden kaynaklı süreli erişim son kullanıcı lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, işbu sözleşmenin sona ermesi üzerine, LİSANS VEREN’in talep etmesi halinde, https://englishcouncil.com.tr üzerinden satın alınan ONLİNE EĞİTİM’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, video, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu sözleşme ve sözleşmenin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olduğunu kabul ederler.